• Text Colour:
  • C
  • C
  • C
  • C
  • Text Size: A A A
New phone number

03000 132 132

Contact us »

Maoiniú/Funding

​​

Maoiniú faoi choinne Sparánacht Theanga Réigiúnda

​​

Fáiltítear roimh iarratais ar son Sparánacht Theanga Réigiúnda ó iarratasóirí atá ina gcónaí i gceantar Lár Uladh a chuideodh leo freastal ar chúrsaí le feabhas a chur ar a líofacht sna teangacha dúchais.

Tá treoir agus foirmeacha iarratais ar fáil ag thíos. Ní mór Foirm BACS a chomhlánú agus a chur isteach le hiarratas i nGaeilge nó le hiarratais i mBéarla.  I ndiaidh duit iad a chomhlánú, déan an fhoirm iarratais agus an fhoirm BACS a scanadh agus a chur chuig gaeilge@midulstercouncil.org mar r-phost.

Ní mór foirm iarratais agus BACS (ar fáil ón nasc thíos) a chur isteach faoi 4pm Aoine 29ú Márta 2019.

 

Regional Minority Language Bursary Funding

Applications are welcome from residents of Mid Ulster District Council for Regional and Minority Language Bursaries to assist them in attending courses to improve their indigenous language skills.

Guidance and application forms are downloadable below.  A BACS form must accompany applications in English or Irish.  On completion, scan the application and BACS form and send them as an e-mail to gaeilge@midulstercouncil.org

Application and BACS forms (available below) must be submitted by 4pm Friday 29th March 2019.

 

Maoiniú faoi choinne Gníomhaíochtaí Gaeilge

Cuireann an Chomhairle fáilte roimh ráitis spéise ó ghrúpaí an phobail chun ranganna / dianchúrsaí / imeachtaí Gaeilge a chur ar fáil do dhaoine fásta  do dhaoine óga ina bpobail don tréimhse Bealtaine 2018 – Márta 2019.   mór foirm léiriú speise a chur isteach (ar fáil ón nasc thíos faoi 4pm Aoine 29ú Márta 2019.

 

Irish language Activity Funding for Groups and Clubs

The Council invites expressions of interest from community groups to provide Irish Language classes/ Intensive Irish Language courses/events for adults or youth in their community within the May 2018 to March 2019 period. Expression of interest forms (available at the below link) must be submitted by 4pm Friday 29th March 2019.

 

Teagascóirí agus Éascaitheoirí de dhíth  

Ba mhaith le Comhairle Ceantair Lár Uladh teagascóirí/éascaitheoirí Gaeilge le saineolas agus oilteacht faoi leith a mhealladh chun dul i mbun réimse tograí ocáideacha pobail

Más mian leat dul faoi mheasúnú chun cúrsaí ocáideacha Gaeilge agus/nó ceardlanna/ranganna i nGaeilge a sholáthar, ní mór foirm léiriú spéise a chur isteach (ar fáil ón nasc thíos) faoi 4pm Aoine 29ú Márta 2019.

 

Irish Language Tutors & Facilitators

The Council seeks to engage Irish Language tutors / facilitators for a range of occasional community language projects.

If you would like to be considered to deliver occasional Irish Language courses and /or workshops / classes through the medium of Irish please submit an expression of interest form (available at the below link) by 4pm Friday 29th March 2019.

 

Related Documents