Skip to main content

Activity Funding Acknowledgement

D’éirigh leat do léiriú spéise a chur isteach maidir le maoiniú a iarraidh do Scéim na nImeachtaí Gaeilge.


Déanfar measúnú air sin an tseachtain dar tús 2ú Bealtaine agus rachfar i dteagmháil leo siúd ar éirigh leo san iarratas gan mhoill.

Má tá aon cheist eile agat, gabh i dteagmháil lenár nOifigigh Ghaeilge, Seán nó Déaglán, ag gaeilge@midulstercouncil.org nó cuir glaoch ar 03000 132 132.

Go raibh maith agat.


Your expression of interest for funding under the Irish Language Activities Scheme has been successfully submitted.


Submissions will be assessed week commencing Monday 2nd May and successful applicants will be contacted the same week.

If you have any further queries, please contact our Irish Language Officers, Sean or Deaglan, at gaeilge@midulstercouncil.org or by telephoning 03000 132 132.

You will receive a copy of this confirmation via the email address you provided. 

Please check your inbox and/or junk mail folder (if you do not normally receive email communications from us).

Thank you. 

 

A to Z of Council Services