Skip to main content

Léiriú Spéise do Sheachtain na Gaeilge

D’éirigh leat do léiriú spéise a chur isteach maidir le maoiniú a iarraidh d’imeacht a bhaineann le Seachtain na Gaeilge.

Déanfar measúnú air sin an tseachtain dar tús 31ú Eanáir agus rachfar i dteagmháil leo siúd ar éirigh leo san iarratas gan mhoill.

Má tá aon cheist eile agat, gabh i dteagmháil lenár nOifigigh Ghaeilge, Seán nó Déaglán, ag gaeilge@midulstercouncil.org nó cuir glaoch ar 03000 132 132.

Go raibh maith agat.
Comhairle Ceantair Lár Uladh


Your expression of interest for the Seachtain na Gaeilge scheme/event funding has been successfully submitted.

Submissions will be assessed week commencing Monday 31 January and successful expressions will be contacted the same week.

If you have any further queries, please contact our Irish Language Officers, Sean or Deaglan, at gaeilge@midulstercouncil.org or by telephoning 03000 132 132.

Thank you.
Mid Ulster District Council 

A to Z of Council Services