Skip to main content

Ranganna agus Cúrsaí / Classes and Courses

Ranganna / Cúrsaí / Imeachtaí trí Ghaeilge 

Tosaíonn an chuid is mó de na ranganna agus cúrsaí san fhómhar agus leanann cuid acu ar aghaidh go samhradh. Is féidir go dtosaíonn roinnt ranganna sa Bhliain Úr chomh maith. Bíonn costas éigin ann de ghnáth agus is féidir sin a chinntiú agus a shocrú leis an lárionad sa cheantar a bhfuil spéis agat ann. Bíonn ranganna ann do gach leibhéal de ghnáth, cuid acu do pháistí agus go leor do dhaoine fásta fosta. Mar sin de, is cinnte go bhfaighidh tú rang atá ag fóirstean. Is comhpháirtíocht na ranganna srl. idir Comhairle Ceantair Lár Uladh agus na grúpaí aonair atá luaite. Tá fáilte roimh gach duine beag beann ar chreideamh nó ar pholaitíocht s’acu. Thíos faoi tá liosta de na ranganna srl. agus na lárionaid. 


Classes / Courses / Events through Irish

Most classes and courses start in the autumn with some continuing on to the summer. Some classes may begin in the New Year as well. There’s usually a cost involved but that can be verified and arranged with the particular centre you are interested in. There are usually classes for every level also, some for children and plenty for adults. So, you will certainly find a class that suits you. These classes etc are a collaboration between MUDC and the individual groups mentioned. Everyone is welcome regardless of their beliefs or politics. Below is a list of centres in which classes/courses are organized.


An Chorr Chríochach / Cookstown

Burnavon Centre Guthán/Phone: 028 8676 9949

Dioplóma sa Ghaeilge i gcomhar le hOllscoil Uladh – Oíche Luain 6.00 – 9.00
(Diploma in Irish in collaboration with Ulster University – Monday nights 6.00 – 9.00)
Bunrang agus Meánrang do dhaoine fásta - ar an Mháirt 10.00 – 1.30
(Beginners and Intermediate for Adults – Tuesdays 10.00 – 1.00)


Dún Geanainn / Dungannon

Ranfurly House/Hill of O’Neill Guthán/Phone: 028 8772 8600

Dioplóma sa Ghaeilge (i gcomhar le hOllscoil Uladh) – ar an tSatharn 10.00 – 1.00, uair sa mhí
(Diploma in Irish in collaboration with Ulster University – Saturday nights 6.00 – 9.00, monthly)

Bunrang, Meánrang agus Ardrang - ar an tSatharn 10.00 – 1.00, uair sa mhí
(Beginners, Intermediate and Advanced for Adults 10.00 – 1.00, monthly)


An Gasra Léitheoireachta 

Rphost/email: padaiphadaiphadai@btinternet.com 

Guthán/Phone: 07835533186

Sraith imeachtaí de chainteanna, léachtaí srl uair sa mhí
(Series of events including talks, lectures etc monthly)


Gaelscoil Aodha Rua

Rphost/email: gaelscoilaodharua@yahoo.ie

Guthán/Phone: 02887753762 / 07540283863

Snas agus Blas – Cúrsa do dhaoine fásta a bhfuil baint acu le Gaelscolaíocht agus ar mhaith leo feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge. Meán Fómhar 2021 – Márta 2022.

Snas agus Blas – A course for adults associated with Irish Medium and who would like to improve their Irish. September 2021 – March 2022


Machaire Rátha/  Maghera

An Carn Guthán/Phone: 028 7054 9978

Liosta de ranganna/cúrsaí éagsúla le linn na bliana ar fáil tríd an nasc seo thíos:
Read about the various classes/courses available during the year. 


Ard Bó / Ardboe

Rphost/email: nmuldoon03@gmail.com 

Guthán/Phone: 07706011102

Comharsana ag Comhrá – Neighbours in Conversation
Deireadh Fómhair 2021 – Márta 2022

Sraith ranganna/cúrsaí do scoláirí sa cheantar
(Series of classes/course for children in the area October 2021- March 2022)


Cill Dreasa (Kildress) 

Rphost/email: laoisequinn@hotmail.com 

Guthán/Phone: 07955331419

Campa Chill Dreasa – sraith imeachta spraíúla do pháistí trí Ghaeilge
Campa Chill Dreasa – a series of fun events through Irish for children

Samhradh 2021 – Nollaig 2021
(Summer 2021 – Christmas 2021)


Oileán an Ghuail / Coalisland

Cairde Uí Néill
Rphost/email: cairdeuineill@hotmail.com
Guthán/Phone: 028 8774 1576 / 07889432690

Sraith d’imeachtaí éagsúla do gach aois i rith na bliana trí Ghaeilge
(Series of various events through Irish for all ages throughout the year)


Machaire Fíolta / Magherafelt

Glór Mhachaire Fiolta
Rphost/email: Siobhan2211@yahoo.co.uk
Guthán/Phone: 07843875192
Facebook: Glór Mhachaire Fíolta

Imeachtaí éagsúla ó cheann ceann na bliana, ranganna Gaeilge do dhaoine fásta i gColáiste Imeasctha Speirín sa áireamh.

A range of activities throughout the year including Irish language classes for adult learners in Sperrin Integrated College.