Skip to main content

Maoiniú / Funding

See below for all upcoming and available Irish Language funding opportunities. ​


Maoiniú le haghaidh Gníomhaíocht Ghaeilge 

Fáiltíonn Comhairle Ceantair Lár Uladh roimh ráitis spéise ó ghrúpaí pobal chun ranganna / dianchúrsaí / imeachtaí / tionscadail Gaeilge a chur ar fáil do dhaoine fásta nó do dhaoine óga ina bpobail don tréimhse Meitheamh 2021 – Márta 2022.
Más mian leat gníomhaíocht Ghaeilge a sholáthar, cuir foirm léiriú spéise isteach faoi 4pm Aoine 25ú Meitheamh 2021.
> Maoiniú le haghaidh Gníomhaíocht Ghaeilge


Irish Language Activity Funding

Mid Ulster District Council invites expressions of interest from local groups to provide Irish Language classes/ Intensive Irish Language courses/ events / projects for adults or youth in their community within the June 2021 to March 2022 period.
If you would like to organise an Irish language event in your community, please submit an expression of interest form by 4pm Friday 25th June 2021.
> Irish Language Activity Funding

A to Z of Council Services