Skip to main content

Maoiniú / Funding

See below for all upcoming and available Irish Language funding opportunities. ​

Maoiniú do Ghníomhaíochtaí Sheachtain na Gaeilge

An bhfuil tú ag smaointiú ar imeacht a eagrú do Sheachtain na Gaeilge? Tá tacaíocht ar fáil ón Chomhairle ach an fhoirm faoi iamh a comhlánú.
> SnaG2020 léiriú spéise

Funding is available for Seachtain na Gaeilge activities

Have you got an idea for celebrating Seachtain na Gaeilge in your community? Fill in an Expression of Interest to get help from Council.
> SnaG2020 Expression of Interest

Sparánachtaí do Chúrsaí Ghaeltacht

Fáiltíonn Comhairle Ceantair Lár Uladh roimh iarratais ar son Sparánacht Theanga Réigiúnda ó iarratasóirí atá ina gcónaí i gceantar Lár Uladh.
Tá tacaíocht ar fáil ón Chomhairle ach an fhoirm faoi iamh a comhlánú.
> Sparánachtaí do Chúrsaí Ghaeltacht
Ní mór d’iarratais a bheith istigh faoi 4pm Aoine 27ú Márta 2020.

Regional Minority Language Bursary Funding

Mid Ulster District Council invites applications from residents for Regional and Minority Language Bursaries.
>  Regional Minority Language Bursary Funding
Applications must be received by 4pm Friday 27th March 2020.

Maoiniú le haghaidh Gníomhaíocht Ghaeilge 

Fáiltíonn Comhairle Ceantair Lár Uladh roimh ráitis spéise ó ghrúpaí pobal chun ranganna / dianchúrsaí / imeachtaí / tionscadail Gaeilge a chur ar fáil do dhaoine fásta nó do dhaoine óga ina bpobail don tréimhse Bealtaine 2020 – Márta 2021.
Más mian leat gníomhaíocht Ghaeilge a sholáthar, cuir foirm léiriú spéise isteach faoi 4pm Aoine 27ú Márta 2020.
> Maoiniú le haghaidh Gníomhaíocht Ghaeilge

Irish Language Activity Funding

Mid Ulster District Council invites expressions of interest from local groups to provide Irish Language classes/ Intensive Irish Language courses/ events / projects for adults or youth in their community within the May 2020 to March 2021 period.
If you would like to organise an Irish language event in your community, please submit an expression of interest form by 4pm Friday 27th March 2020.
> Irish Language Activity Funding

A to Z of Council Services